Café de litanie ligt tussen de fiets knooppunten 90 en 93

 

We bieden:

- een wandel netwerk kaart aan van toerisme meetjesland

- een gratis TOKU fietsroute in Knesselare en het Drongengoed bos

- de Woestijne route

- de Drongengoed route

www.toerismemeetjesland.be